voorgevel

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Vinabc.

Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De persoonsgegevens die u via onze website aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.vinabc.nl. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Indien u zich registreert op de website, kiest u een emailadres als gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee u voortaan toegang krijgt tot de diensten van de webshop. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan, uw emailadres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op uw eigen computer.

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de websites virusvrij zijn, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via de websites. Indien producten worden bezorgd, zal onze bezorger om legitimatie vragen indien er twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart.

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. U kunt geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.

Vinabc behoudt zich het recht voor actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en acties voortijdig te beëindigen.

De website kan links bevatten naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Wij streven ernaar uw bestelling binnen drie dagen te leveren, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid op een te late levering.

Voor bestelling van meer dan 6 flessen op één adres of meer dan € 25,00 binnen de gemeente Houten rekenen wij geen bezorgkosten. Woont u buiten Houten en bestelt u minder dan twaalf flessen en een bedrag van minder dan € 150,00 dan brengen wij € 6,95 bezorgkosten in rekening, tenzij anders vermeld.

Alle prijzen getoond op onze website zijn inclusief 21% BTW.

Voor zakelijke klanten die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat de mogelijkheid om - tegen overlegging van een nummer Kamer van Koophandel (niet ouder dan 30 dagen) - te betalen na ontvangst van een factuur. Wij sturen u deze factuur toe na aflevering van uw bestelling, of voegen deze toe aan de bestelling.

Wij behouden ons het recht voor om betaling middels factuur te weigeren.

Nieuwsbrief

Messenger